Startsida

Välkommen till Karlskrona Radioklubb

Första anropssignal: SMSM

Klubben grundades 1924

Problem med känsligheten på repeater SK7RFJ