Startsida

Välkommen till Karlskrona Radioklubb

Första anropssignal: SMSM

Klubben grundades 1924

Problem med känsligheten/täckningen på 2 m repeater SK7RFJ

Annonser